Informacje dla grup zorganizowanych.

 

Grupy zorganizowane i szkoły zapraszamy do zwiedzania Obserwatorium. Prowadzimy prelekcje zarówno w dzień, jak również organizujemy wieczorne pokazy nieba. Dzienne zwiedzanie możliwe jest przez cały rok, w każdy dzień tygodnia z pewnymi ograniczeniami w soboty i niedziele. Te dni przeznaczone są dla turystów indywidualnych dlatego przyjęcie grupy zorganizowanej wymaga podjęcia specjalnych środków. Wieczorne pokazy dla grup zorganizowanych przeprowadzane są w od poniedziałku do czwartku, w wyjątkowych przypadkach w piątki. Terminy sobotnie zarezerwowane są dla turystów indywidualnych - w tym dniu nie organizujemy pokazów wieczornych dla grup zorganizowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać wyłącznie mailowo.

Rezerwacji terminu należy dokonać co najmniej tydzień przed planowaną wizytą. W przypadku przekroczenia tego terminu nie jesteśmy w stanie zagwarantować pobytu. Informacje dotyczące rezerwacji terminu można znaleźć TUTAJ. Regulamin można znaleźć NA DOLE STRONY.

Zwiedzanie dzienne

W okresie wrzesień - czerwiec (włącznie) grupy po uprzedniej rezerwacji i potwierdzeniu terminu wizyty przyjmujemy:

 • poniedziałki od godziny 14:00
 • czwartki od godziny 12:00
 • piątki od godziny 8:00 do 13:00.
 • W soboty i niedziele wyznaczone dla turystów indywidualnych grupy zorganizowane przyjmujemy od godziny 8:00 do 10:00, lub po 17:00.

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) przyjmujemy grupy zorganizowane w środy i piątki.

Przez cały rok możliwe jest również przyjęcie grupy zorganizowanej w soboty i niedziele w godzinach 8:00 - 10:00 i 17:00-19:00 od połowy marca - do połowy listopada, oraz w godzinach 8:00-9:30 w pozostałym okresie. Prosimy pamiętać, że grupa nie może przebywać w obserwatorium poza wyznaczonymi przedziałami czasowymi. Termin wizyty staramy się dostosować do priorytetów grupy i do naszych możliwości - w sezonie wakacyjnym nasza praca dostosowana jest do obsługi ruchu turystycznego w soboty i niedziele. Grupy zorganizowane chcące zwiedzić obserwatorium prosimy o wcześniejszy kontakt.

Pobyt w obserwatorium trwa około godziny. Zwiedzanie odbywa się tylko i wyłącznie pod opieką pracownika obserwatorium. Płatności można dokonać gotówką, lub kartą płatniczą. Standardowo wydajemy paragon fiskalny, istnieje także możliwość wystawienia faktury VAT.

Rezerwacja terminu wizyty w obserwatorium możliwa jest jedynie przez e-mail.
Maksymalna ilość uczestników wynosi 30 osób plus opiekunowie.
Zryczałtowany koszt prelekcji dla grup zorganizowanych wynosi 250 zł brutto (możliwość wystawienia faktury VAT).

 

Grupy powyżej 30 osób muszą zostać podzielone na mniejsze. O ile pogoda dopisze część teoretyczną, która jest wspólna dla każdej grupy, omawiamy jednocześnie dla wszystkich grup (około 30 minut). Następnie po kolei zapraszamy pojedyncze grupy do kopuły, reszta uczestników pozostaje poza terenem obserwatorium, czekając na swoją kolej. Po zakończeniu zwiedzania kopuły dokonujemy zmian. Całkowity czas pobytu w przypadku podziału na dwie grupy wynosi 1.5 godziny, całkowity koszt zwiedzania (obu grup) wynosi 350 zł brutto. W przypadku podziału na większą liczbę grup ceny i czas pobytu ustalane są indywidualnie.

Grupy liczniejsze niż 30 osób mogą podzielić się na mniejsze (do 30 osób maksymalnie) i zwiedzać obserwatorium na warunkach określonych dla grup mniejszych niż 30 osób. 

Istnieje możliwość przesunięcia terminu wizyty w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, lub innymi wydarzeniami losowymi. Zmiana terminu musi zostać ustalona co najmniej dzień przed planowaną wizytą. Termin ustalamy w oparciu o dostępność obserwatorium. 

 

 

Zwiedzanie dzienne - wizyta w kopule

 

Zdajemy sobie sprawę, że głównym celem wycieczki do obserwatorium jest poznanie zasad jego funkcjonowania - po co buduje się obserwatoria, co się w nich robi, jak i czym obserwuje się niebo. Dlatego głównym tematem prelekcji jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. W krótkim, kilkunastominutowym wykładzie opowiadamy nie tylko o naszym budynku, ale również poruszamy tematykę obserwatoriów światowych. Następnie przechodzimy pod kopułę, gdzie prezentujemy teleskop astronomiczny oraz samą kopułę. Poziom prelekcji dostosowany jest do wieku grupy.

    

 

Zwiedzanie dzienne - pokazy Słońca

 

Podczas dziennej wizyty w Obserwatorium można także wysłuchać prelekcji o temacie astronomicznym, a jeśli pogoda dopisze, możliwe są obserwacje Słońca. Obserwacje Słońca prowadzone są  za pomocą potężnej lunety słonecznej Lunt o średnicy 130 mm. Teleskop ten, dzięki zastosowaniu odpowiedniego filtra, umożliwia obserwacje m. in. protuberancji na Słońcu. Pokazy poprzedzone są krótką prelekcją na temat budowy, zasady działania i ewolucji najbliższej nam gwiazdy. 

 

 

Zwiedzanie dzienne - prelekcja

 

W trakcie pobytu w Obserwatorium, możliwa jest również prelekcja pt. "Niebo dziś", podczas której prezentujemy aktualny wygląd nieba, wskazując najciekawsze obiekty jakie można na nim dostrzec gołym okiem lub przez małą lornetkę czy teleskop. Możemy także przeprowadzić prelekcję na wybrany przez prowadzącego temat, który będzie dopasowany do zwiedzającej grupy. Można również zgłosić chęć wysłuchania prelekcji na wybrany przez siebie temat, wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia - co najmniej na dwa tygodnie przed wizytą.

 

Wieczorne pokazy nieba

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wieczornych pokazach nieba. Pokazy takie organizujemy od poniedziałku do czwartku. Rozpoczynają się godzinę po zachodzie Słońca i trwają około 2-2,5 godzin. Maksymalna ilość osób podczas pokazów nie może przekroczyć 20 osób plus opiekunowie (pokazy Księżyca do 30 osób). W przypadku większej ilości uczestników, konieczny jest podział na grupy maksymalnie 20 osobowe (30 osobowe w przypadku obserwacji Księżyca). Pokazy organizujemy w poniedziałki, środy, czwartki. Poza sezonem wakacyjnym również w piątki.

Pokazy wieczorne organizowane są przy całkowicie bezchmurnym niebie! 

 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody na dzień spotkania, co prosimy brać pod uwagę przy ustalaniu terminu wizyty. Jeżeli prognoza pogody na ustaloną datę nie dopisze pokazy mogą być przesuwane na inny termin. O konieczności przesunięcia pokazów jesteśmy w stanie poinformować Państwa na dwa-trzy dni przed ustaloną datą pokazów, gdy prognozy pogody stają się bardzo wiarygodne.

Pokazy obiektów mgławicowych organizowane są jedynie w pobliżu nowiu Księżyca (maksymalnie 10 dni przed i 7 dni po nowiu). Obserwacje Księżyca, wraz z dostępnymi na niebie planetami można organizować poza nowiem i pełnią Srebrnego Globu W praktyce jest to od 4 dnia cyklu Księżyca maksymalnie do 3 dni przed pełnią. Pokazy rozpoczynają się wizualnym poznawaniem najbardziej ciekawych gwiazdozbiorów, w dalszej części realizowany jest program spotkania. Obserwacje prowadzone są "na żywo" bezpośrednio przez teleskop, bez wyświetlania obrazu na monitorze. W takich warunkach obiekty astronomiczne w teleskopie widzimy w odcieniach szarości, prócz planet i Księżyca - te widzimy kolorowo. Obserwowane obiekty wybierane są przez prowadzącego pokazy, jeśli jednak interesuje Państwa jakiś szczególny obiekt, prosimy o kontakt w celu ustalenia możliwości jego zobaczenia.

Aktualnie bardzo dobrze sprawdza się pięć programów obserwacyjnych:

 • obserwacje Księżyca i planet - najłatwiejszy i najbardziej plastyczny pokaz podczas którego kierujemy teleskop na Srebrny Glob i planety. Poznajemy geologię i historię Księżyca, budowę planet. Pokazy organizujemy w zależności od fazy Księżyca - pomiędzy 4 a 11 dniem cyklu.
 • obserwacje obiektów głębokiego nieba, prezentujących etapy życia gwiazd - przez teleskop obserwujemy obiekty, w których rodzą się gwiazdy, poszczególne etapy życia gwiazd (gromady otwarte, gwiazdy podwójne), oraz obiekty prezentujące śmierć gwiazd. Jest to program o średniej trudności realizowany od czerwca do października.
 • jeden z najciekawszych programów skupiony jest na pokazach najsłynniejszej mgławicy na niebie - widocznej nieuzbrojonym okiem Wielkiej Mgławicy w Orionie (skupisko gazu i pyłu międzygwiazdowego jest kolebką narodzin gwiazd). Program możliwy jest do zrealizowania początkiem roku (od stycznia do połowy marca). Jest to program bardzo łatwy.
 • Stosunkowo trudnym programem obserwacyjnym jest klasyfikacja galaktyk wg Hubble'a. Edwin Hubble, obserwując widma galaktyk, stworzył ich klasyfikację, jako kryterium przyjmując kształt galaktyki. Podczas obserwacji będzie możliwość zapoznania się z podstawowymi kształtami galaktyk. Program realizujemy wiosną.
 • historia gwiazdozbiorów - jest on równie ciekawy jak pokazy mgławicy w Orionie - w trakcie spotkania omawiane są gwiazdozbiory nieba letniego i jesiennego, ich historia na podstawie mitologii greckiej. Po omówieniu gwiazdozbioru, następują obserwacje jednego - dwóch najciekawszych obiektów znajdujących się w danym gwiazdozbiorze. Program realizujemy od maja do października.

 

Rezerwacja terminu wieczornych pokazów nieba możliwa jedynie przez e-mail. Wszelkie terminy ustalone w inny sposób będą anulowane!

 

Jako organizator nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Państwa koszty związane z pokazami, w przypadku przesunięcia terminu spotkania, jak również w przypadku odwołania przez nas pokazów nieba z przyczyn losowych. W tym przypadku wszelkie koszty związane z przyjazdem do Obserwatorium pozostają po Państwa stronie. Prosimy zatem pamiętać, że wszystkie koszty organizacyjne związane z przyjazdem ponoszą uczestnicy wycieczki. Prosimy pamiętać - jeśli odwołujemy pokazy nieba z przyczyn niezależnych (co zdarza tylko w ostateczności), staramy się poinformować Państwa jak najszybciej jest to możliwe.

Zryczałtowany koszt prelekcji dla grup zorganizowanych do 20 osób (w przypadku obserwacji Księżyca do 30 osób) wynosi 400 zł.

 

Jak zarezerwować termin wizyty?

 

Najlepiej prosimy wysłać wiadomość e-mail, lub skorzystać z formularza kontaktowego. W wiadomości prosimy podać niezbędne dla nas informacje dotyczące grupy:

Grupy szkolne:

 • etap edukacyjny szkoły 
 • czy jest to szkoła samorządowa
 • czy szkoła leży w powiecie myślenickim
 • szacunkowa liczebność grupy (w formacie dzieci + opiekunowie, np. 30+3)
 • wiek uczestników, lub klasy do których uczniowie uczęszczają
 • planowany termin wizyty (data i godzina)

Grupy inne:

 • szacunkowa liczebność grupy
 • planowany termin wizyty (data i godzina)

W 99% przypadków odpowiedź zostanie udzielona w tym samym dniu (maksymalnie jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku). W odpowiedzi potwierdzimy dostępność terminu, lub zaproponujemy alternatywny.

Rezerwując termin mailowo, prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko organizatora wycieczki, nazwa i adres instytucji, numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki, ilość osób uczestniczących w wycieczce, oraz przedział wiekowy. Dane te ułatwią nam organizację pracy, a także pozwoli na przekazanie informacji w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych. Proszę pamiętać, że nie każdy termin jest dostępny!

Wystawiamy faktury VAT (jeżeli potrzebujecie Państwo fakturę VAT prosimy o podanie danych na jaką mamy wystawić).

Informacje końcowe

 

Uprzejmie prosimy nie układać sobie (i nam) planu i organizacji pobytu w Obserwatorium.
Zostawcie to Państwo nam!

 

Pomimo wszelkich starań z naszej strony, może się zdarzyć konieczność odwołania terminu zwiedzania/pokazów nieba. O zaistniałej sytuacji postaramy się poinformować Państwa odpowiednio wcześniej. Dlatego istotne są dla nas dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki! 

Płatność na miejscu gotówką lub kartą zaraz przed wizytą.

 

Regulamin pobytu grup zorganizowanych w Obserwatorium

 

 • Organizatorem zajęć dydaktycznych i popularyzatorskich jest Obserwatorium Astronomiczne im. T. Banachiewicza w Węglówce, na górze Lubomir, Węglówka 400, 32-412 Wiśniowa, zwanym dalej "Organizatorem", "Obserwatorium". Obserwatorium Astronomiczne administrowane jest przez Szkołę Podstawową w Węglówce, Węglówka 203, 32-412 Wiśniowa.
 • Organizator prowadzi następujące zajęcia w Obserwatorium: zwiedzanie, prelekcje, pokazy dzienne, pokazy wieczorne, opisane powyżej w artykule.
 • Zwiedzanie, dzienne i wieczorne pokazy nieba oraz prelekcje organizowane są w ramach popularyzatorskiej i dydaktycznej działalności Obserwatorium.
 • Możliwe terminy wizyty podane są w artykule powyżej, w odpowiednich sekcjach. Zajęcia nie mogą być organizowane równocześnie ze wszelkimi działaniami skierowanymi do turystów indywidualnych. Terminy pokazów dziennych uzależnione są od warunków pogodowych a wieczornych dodatkowo od fazy Księżyca.
 • Maksymalna liczba uczestników zwiedzania, prelekcji i dziennych pokazów jednorazowo nie może przekroczyć 30 osób. W przypadku wieczornych pokazów tematycznych liczba ta jest ograniczona do 20 osób, w pokazach Księżyca może uczestniczyć 30 osób.
 • Koszt zwiedzania uwarunkowany jest rodzajem zajęć i przedstawiony w artykule powyżej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pokazów z przyczyn niezależnych. Informacja o odwołaniu pokazów zostanie przesłana pocztą elektroniczną i o ile to możliwe telefonicznie. 

2. Kto może być uczestnikiem zajęć.

 • Uczestnikami (zwany dalej "Uczestnikiem") zajęć mogą być grupy szkole, różnego rodzaju instytucje, organizacje, grupy osób prywatnych, itp. 
 • Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest Obserwatorium Astronomiczne, poruszanie się po nim może być utrudnione dla osób niepełnosprawnych. W przypadku planowanej obecności w obserwatorium osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Osoby agresywne będą wykluczane z pokazów, również w trakcie ich trwania. 
 • NIEDOZWOLONE jest mieszanie osób trzecich (turystów indywidualnych itp.) do zwiedzającej grupy. W przypadku zaistnienia takiego incydentu Uczestnik bierze pełną i całkowitą odpowiedzialność za dołączone osoby.

3. Zasady rezerwacji terminu.

 • Ze względów organizacyjnych wymagana jest rezerwacja terminu.
 • Termin można zarezerwować jedynie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail, lub skorzystanie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.
 • W formularzu należy podać informacje wskazane powyżej w artykule.
 • Organizator nie może zapewnić dostępności wybranego terminu - ten może już być zajęty, bądź niedostępny.
 • Terminy rezerwowane są w kolejności napływających zgłoszeń. 

4. Przebieg zajęć.

 • Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o ustalonej z Uczestnikiem godzinie. Zwiedzanie, prelekcje i pokazy dzienne trwają około godziny, pokazy Księżyca około 1.5 godziny, a wieczorne pokazy nieba około 2-2.5 godziny.
 • W przypadku, gdy Uczestnik spóźni się na pokazy, Organizator nie gwarantuje możliwości realizacji wycieczki, lub ograniczy czas pobytu grupy - zależeć to będzie od istniejących już rezerwacji terminów na kolejne godziny.
 • Pokazy wieczorne odbywają się w zupełniej ciemności. Przy Obserwatorium na 15 minut przed rozpoczęciem pokazów oraz podczas ich trwania obowiązuje zakaz używania latarek oraz innych źródeł światła.
 • Podczas trwania zajęć Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń Organizatora. Uporczywe ignorowanie poleceń skutkuje wykluczeniem grupy z dalszego uczestniczenia w zajęciach. W takim przypadku koszt uczestnictwa w zajęciach nie jest zwracany.
 • Organizator gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca pokazu, nie odpowiada jednak za szkody wynikłe ze zignorowania zasad panujących na pokazach, szczególnie poruszanie się w miejscach niedozwolonych. Organizator przed pokazami zobowiązuje się do określenia miejsc w których można się poruszać.
 • Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować sobie transport na pokazy oraz transport powrotny. Organizator nie ma możliwości świadczenia usług transportowych i noclegowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty prywatne, uszkodzone w trakcie zajęć.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólno rozumianych przepisów BHP, z uwzględnieniem szczególnych warunków obecności w Obserwatorium.
 • Uczestnicy zobowiązani są również do pokrycia wszelkich strat materialnych wyrządzonych Organizatorowi, w przypadku, gdy powstały z jego winy.
 • Należy pamiętać, że osoby z poza grupy (turyści indywidualni), które dołączyły do grupy za zgodą Uczestnika pozostają pod jego opieką. W tym przypadku kosztami obarczany jest Uczestnik.
 • Organizator nie prowadzi negocjacji w przypadku uszkodzenia mienia, bądź zdrowia, które zaszło pomiędzy Uczestnikami wycieczki bez udziału Organizatora.
 • Organizator nie zezwala na rejestrowanie materiału wideo na terenie obserwatorium. Możliwe jest wykonywanie zdjęć.

5. Odwołanie zajęć.

 • W wyjątkowych okolicznościach zajęcia mogą zostać odwołane. Za takie okoliczności uważa się m. in.: zdarzenia losowe, niesprzyjające prognozy pogody, uszkodzenie sprzętu.
 • Organizator opiera się jedynie na dostępnych prognozach pogody. Prognozy pogody nie są idealne, w związku z czym może się zdarzyć, że pomimo prognozowanego zachmurzenia pogoda dopisze, lub odwrotnie. W takim przypadku koszty organizacji przyjazdu pozostają po stronie grupy zorganizowanej.
 • Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o odwołaniu pokazów najszybciej jak to tylko możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 • Do pokazów nieba Organizator używa sprzętu elektronicznego i optycznego. Może się zdarzyć, że sprzęt ten ulegnie uszkodzeniu w trakcie rozkładania przed pokazami, co uniemożliwi ich organizację zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie. W związku z tym pokazy mogą zostać odwołane tuż przed ich spotkaniem, bądź przeprowadzone innym sprzętem.
 • W przypadku odwołania pokazów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez przyjeżdżających koszty.

6. Ochrona danych osobowych.

 • Dane osobowe organizatora wyjazdu grupy zorganizowanej są chronione zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Węglówce, Węglówka 203, 32-412 Wiśniowa.
 • Administrator danych osobowych pobiera następujące dane osobowe z formularza rejestracyjnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer IP. 
 • Dane osobowe osób zarejestrowanych są przetwarzane w celach rejestracji, potwierdzenia uczestnictwa, przesłania Uczestnikom informacji organizacyjnych związanych z pokazami, oraz przeprowadzenia wieczornych pokazów nieba.
 • Administrator gwarantuje osobom zarejestrowanym prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich edycji i usunięcia. Wszystkie żądania usunięcia i edycji danych osobowych powinny zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapytania dotyczące wglądu do podanych danych osobowych prosimy kierować do IOD na adres podany poniżej.
 • Usunięcie, edycja danych osobowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż 72 godziny od nastąpienia takiej sytuacji.
 • Podane dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w trzy dni robocze po zorganizowaniu, lub ostatecznym odwołaniu pokazów. 
 • Administrator informuje, iż dane osobowe osób zarejestrowanych (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w celu ustalenia listy uczestników i listy rezerwowej, na co uczestnik wyraża dobrowolną zgodę. Brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwi dokonania wpisu.
 • Adresy e-mail nie będą publicznie dostępne.
 • Podane dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także zostaną całkowicie usunięte w najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu pokazów, nie później jednak niż trzy dni robocze licząc od daty pokazów.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w pokazach.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie w celu profilowania.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..