Informacje dla grup zorganiozwanych

Grupy zorganizowane i szkoły zapraszamy do zwiedzania Obserwatorium. Prowadzimy prelekcje zarówno w dzień, jak również organizujemy wieczorne pokazy nieba. Dzienne zwiedzanie możliwe jest przez cały rok, w każdy dzień tygodnia z wyłączeniem poniedziałku. Wieczorne pokazy dla grup zorganizowanych przeprowadzane są w od poniedziałku do czwartku, w wyjątkowych przypadkach w piątki. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 373 90 90 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (bardziej szczegółowo od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-12:00), lub mailowo.

 

Zwiedzanie dzienne - prelekcje i pokazy Słońca

 

Podczas dziennej wizyty w Obserwatorium można wysłuchać prelekcji o temacie astronomicznym, a jeśli pogoda dopisze, możliwe są obserwacje Słońca i/lub Wenus. Obserwacje Słońca prowadzone są  za pomocą lunety Coronado. Teleskop ten, dzięki zastosowaniu odpowiedniego filtra, umożliwia obserwacje m. in. wybuchów na Słońcu. Pokazy poprzedzone są krótką prelekcją na temat budowy, zasady działania i ewolucji najbliższej nam gwiazdy.  

W trakcie pobytu w Obserwatorium, możliwa jest prezentacja filmów multimedialnych przedstawiających ewolucję gwiazd, nasz Układ Słoneczny, czy też historię Obserwatorium na Lubomirze. Prezentacje te wykonane zostały specjalnie dla Obserwatorium, w ramach działań projektu "Karpackie Niebo". Możliwa jest również prelekcja pt. "Niebo dziś", podczas której prezentujemy aktualny wygląd nieba, wskazując najciekawsze obiekty jakie można na nim dostrzec gołym okiem lub przez małą lornetkę czy teleskop. Temat prelekcji może być wybrany przez prowadzącego zajęcia i jest on dopasowany do zwiedzającej grupy. Można również zgłosić chęć wysłuchania prelekcji na wybrany przez siebie temat, wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia - co najmniej na dwa tygodnie przed wizytą.

Grupy zorganizowane, na wyraźną prośbę, mogą zwiedzić kopułę. W takim przypadku, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, konieczny jest podział na grupy maksymalnie 20 osobowe. Pobyt jednej grupy pod kopułą trwa około 15 minut, co należy uwzględnić przy planowaniu wycieczki.

Maksymalna ilość uczestników wynosi około 50 osób plus opiekunowie.
Zryczałtowany koszt prelekcji dla grup zorganizowanych wynosi 250zł.

 

Wieczorne pokazy nieba

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wieczornych pokazach nieba. Pokazy takie organizujemy od poniedziałku do czwartku. Rozpoczynają się godzinę po zachodzie Słońca i trwają około 2-2,5 godzin. Maksymalna ilość osób podczas pokazów nie może przekroczyć 20 osób plus opiekunowie. W przypadku większej ilości uczestników, konieczny jest podział na grupy maksymalnie 20 osobowe.

Pokazy wieczorne organizowane są przy zupełnie bezchmurnym niebie! 

 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody na dzień rezerwacji terminu, co prosimy brać pod uwagę przy ustalaniu terminu wizyty. Jeżeli prognoza pogody na ustalony termin nie dopisze pokazy mogą być przesuwane na inny termin. O zmianie terminu pokazów jesteśmy w stanie poinformować Państwa na dwa dni przed ustaloną datą pokazów, gdy prognozy pogody stają się bardzo wiarygodne.

Pokazy obiektów mgławicowych organizowane są jedynie w pobliżu nowiu Księżyca (maksymalnie 7 dni przed i po nowiu). Obserwacje Księżyca, wraz z dostępnymi na niebie planetami można organizować poza pełnią Srebrnego Globu (maksymalnie do 2 dni przed i po pełni). Obserwacje rozpoczynają się wizualnym poznawaniem najbardziej ciekawych gwiazdozbiorów, w dalszej części pokazów prezentowane są najciekawsze obiekty znajdujące się aktualnie na niebie. Obserwacje prowadzone są "na żywo" bezpośrednio przez teleskop, bez wyświetlania obrazu na monitorze. W takich warunkach obiekty astronomiczne w teleskopie widzimy w odcieniach szarości, prócz planet i Księżyca - te widzimy kolorowo. Obserwowane obiekty wybierane są przez prowadzącego pokazy, jeśli jednak interesuje Państwa jakiś szczególny obiekt, prosimy o kontakt w celu ustalenia możliwości jego zobaczenia.

Aktualnie bardzo dobrze sprawdzają się trzy programy obserwacyjne: pierwszy (obserwacje jesienno-zimowy) przedstawia ewolucję gwiazd, drugi (zimowo-wiosenny) prezentuje klasyfikację galaktyk i trzeci opowiadający historię letnich gwiazdozbiorów (sezon wiosenno-jesienny).

Program pierwszy obejmuje obserwacje obiektów głębokiego nieba, prezentujących etapy życia gwiazd. Przez teleskop obserwujemy obiekty, w których rodzą się gwiazdy, poszczególne etapy życia gwiazd (gromady otwarte, gwiazdy podwójne), oraz obiekty prezentujące śmierć gwiazd.

Trudniejszym programem obserwacyjnym jest klasyfikacja galaktyk wg Hubble'a. Edwin Hubble, obserwując widma galaktyk, stworzył ich klasyfikację, jako kryterium przyjmując kształt galaktyki. Podczas obserwacji będzie możliwość zapoznania się z podstawowymi kształtami galaktyk.

Ostatnim programem jest historia gwiazdozbiorów. W trakcie spotkania omawiane są gwiazdozbiory nieba letniego i ich historia, na podstawie mitologii greckiej. Po omówieniu gwiazdozbioru, następują obserwacje dwóch najciekawszych obiektów znajdujących się w danym gwiazdozbiorze.

Wybierając się na pokazy, prosimy o zapewnienie odpowiedniego, ciepłego stroju (noce bywają bardzo chłodne), zabrania ze sobą latarek (najlepiej diodowych). Podczas pokazów nocnych w obserwatorium bezwzględnie wymagane jest wyłączenie wszelkich źródeł światła (latarki, telefony komórkowe, itp.).

W przypadku wieczornych pokazów nieba rezerwacja terminu możliwa jedynie przez e-mail. Wszelkie terminy ustalone w inny sposób będą anulowane!

 

Jako organizator nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Państwa koszty związane z pokazami, w przypadku przesunięcia terminu spotkania, jak również w przypadku odwołania przez nas pokazów nieba z przyczyn losowych. W tym przypadku wszelkie koszty związane z przyjazdem do Obserwatorium pozostają po Państwa stronie. Prosimy zatem pamiętać, że wszystkie koszty organizacyjne związane z przyjazdem ponoszą uczestnicy wycieczki. Prosimy pamiętać - jeśli odwołujemy pokazy nieba z przyczyn niezależnych (co zdarza tylko w ostateczności), staramy się poinformować Państwa jak najszybciej jest to możliwe.

Zryczałtowany koszt prelekcji dla grup zorganizowanych wynosi 350 zł.

Informacje końcowe

 

Uprzejmie prosimy nie układać sobie (i nam) planu i organizacji pobytu w Obserwatorium.
Zostawcie to Państwo nam!

 

Rezerwując termin mailowo, prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko organizatora wycieczki, nazwa i adres instytucji, numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki, ilość osób uczestniczących w wycieczce, oraz przedział wiekowy. Prosimy także o podanie danych do faktury VAT. Dane te ułatwią nam organizację pracy, a także pozwoli na przekazanie informacji w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych. Proszę pamiętać, że nie każdy termin jest dostępny!

Pomimo wszelkich starań z naszej strony, może się zdarzyć konieczność odwołania terminu zwiedzania/pokazów nieba. O zaistniałej sytuacji postaramy się poinformować Państwa odpowiednio wcześniej. Dlatego istotne są dla nas dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki!

Cena prelekcji i pokazów jest ceną obejmującą jedynie koszty zorganizowania i przeprowadzenia wykładu. Obserwatorium nie pobiera opłaty za korzystanie ze sprzętu, czy też wyświetlenie prezentacji - to wykonywane jest bezpłatnie. Sprzęt astronomiczny obsługuje jedynie prowadzący pokazy.